Weiß 25 µm  Pack von 36 Rollen Plombe 48 mm x 66 m Apli Kids 11702 

Weiß 25 µm  Pack von 36 Rollen Plombe 48 mm x 66 m Apli Kids 11702 ,25 µm  Pack von 36 Rollen Plombe 48 mm x 66 m Apli Kids 11702  Weiß, 48 mm x 66 m, 25 µm, Weiß günstig auf - Große Auswahl von Top-Marken,Apli Kids 11702 – Pack von 36 Rollen Plombe, Erschwingliche Waren BESTER Preis garantiert die neuesten Produkte und minimale Rabatte.  Pack von 36 Rollen Plombe 48 mm x 66 m Apli Kids 11702  Weiß 25 µm.

Weiß 25 µm  Pack von 36 Rollen Plombe 48 mm x 66 m Apli Kids 11702 

Apli Kids 11702 – Pack von 36 Rollen Plombe, 48 mm x 66 m, 25 µm, Weiß: Bürobedarf & Schreibwaren. Apli Kids 11702 – Pack von 36 Rollen Plombe, 48 mm x 66 m, 25 µm, Weiß günstig auf - Große Auswahl von Top-Marken. PP-Plombe Basic Weiß mit wellenförmigen 。 Größe: 48 mm x 66 m – 25 μm 。 Sicherheitssiegel Basic und vielseitig, perfekt für precintar mittelschwere Kartons und Spielkarten und unter 。 - Plombe Basic PP weiß 48 mm x 66 m  μm mit Acrylatkleber. Das PP ist ein sehr flexibles und strapazierfähiges Material, Materialstärke  μm ist dieses wasserdichte Produkt mit hervorragenden Preis/Leistungsverhältnis. Der Acrylatkleber ist eine grüne und mit Klebstoff auf Wasserbasis, frei von Lösungsmitteln und daher eine sehr gute Beitritt. Das Siegel Acryl ist die häufigste auf dem Markt. Plombe Basic und vielseitig, perfekt für precintar mittelschwere Kartons und Kartons und unter.。Farbe: Weiß. Größe: 48 mm x 66 m. Mikron:  µm. Material: Polypropylen. Kleber: Acryl. 。 。 。

Wei/ß 25/ /µm / Pack von 36/ Rollen Plombe 48/ mm x 66/ m Apli Kids 11702/ 
Wei/ß 25/ /µm / Pack von 36/ Rollen Plombe 48/ mm x 66/ m Apli Kids 11702/ 
Wei/ß 25/ /µm / Pack von 36/ Rollen Plombe 48/ mm x 66/ m Apli Kids 11702/ 
Wei/ß 25/ /µm / Pack von 36/ Rollen Plombe 48/ mm x 66/ m Apli Kids 11702/ 
Wei/ß 25/ /µm / Pack von 36/ Rollen Plombe 48/ mm x 66/ m Apli Kids 11702/ 

MEDICAL EQUIPMENT

MEDICAL
EQUIPMENT

WORLDWIDE DELIVERY

WORLDWIDE
DELIVERY

NITRILE POWDER FREE

PROTECTIVE GLOVE

EN: Examination glove and disposable protective glove made of Nitrile, powder-free, non-sterile for both hands, for single use. Complies with MP Directive 93 / 42EWG, EN455, PSA Regulation (EU) 2016/425, EN420 and ISO 374. The hand length is adapted for use where the risk of the wrist is minimal. Store at 10°C to 30°C dry and dark in the original package. Protect against ozone. Dispose of in accordance with local regulations. Before use, check if the gloves are damaged. In that case, they must not be used. The product contains dithiocarbamates zinc–mercaptobenzothiazole - should not be used in case of sensitivity to these substances.

SE: Undersökningshandske och engångsskyddshanske tillverkat av Nitril, puderfri, ej steril för båda händerna, för engångsanvändning. Stämmer med MP-direktivet 93/42EWG, EN455, PSA- förordningen (EU) 2016/425, EN420 och ISO 374. Handsklängden är anpassad för användning där risken för handleden är minimal. Förvara vid 10°C till 30°C tort och mörkt I orginalförpackning. Skydda mot ozon. Omhänderta enligt gällande lokala förskrifter. Kontrollera före användning om handskarna är skadade. I så fall får de inte användas. Produkten innehåller ditiokarbamater zink–merkaptobensotiazol – skall ej användas vid känslighet för dessa ämnen

DK: Undersøgelseshandske og engangsbeskyttelseshandske lavet af nitril, pulverfri, ikke-steril til begge hænder, til engangsbrug. Overholder MP-direktiv 93 / 42EWG, EN455, PSA-forordning (EU) 2016/425, EN420 og ISO 374. Håndlængden er tilpasset til brug, hvor risikoen for håndleddet er minimal. Opbevares ved 10°C til 30°C tørt og mørkt i originalemballagen. Beskyt mod ozon. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Før brug skal du kontrollere, om handskerne er beskadiget. I så fald må de ikke bruges. Produktet indeholder dithiocarbamater zink - mercaptobenzothiazol - bør ikke anvendes i tilfælde af følsomhed over for disse stoffer. NO: Undersøkelseshanske og engangs beskyttelseshanske laget av nitril, pulverfri, ikke steril til begge hender og til engangsbruk. Overholder MP-direktiv 93 / 42EWG, EN455. PSA regulering (UE) 2016/425. EN ISO 21420:2020 og ISO 374. Håndlengden er tilpasset til bruk hvor risikoen for håndleddet er minimalt. Oppbevares ved 10°C til 30°C tørt og mørkt i originalemballasjen. Beskyttet mot ozon. Avhendes i samsvar med lokale regler. Før bruk skal du kontrollere om hanskene er skadet. I så fall må de ikke brukes. Produktet inneholder ditiokarbamater sink - merkaptobenzotiazol - bør ikke brukes om du er følsom for disse stoffer.

ES: Guante de examen y guante protector desechable de Nitrilo, sin polvo, no esterilizado para ambas manos, para un solo uso. Cumple con la Directiva MP 93 / 42EWG, EN455, Reglamento PSA (UE) 2016/425, EN420 e ISO 374. La longitud de la mano está adaptada para su uso donde el riesgo de la muñeca es mínimo. Almacenar entre 10°C y 30°C seco y oscuro en el paquete original. Protéjase del ozono. Deseche de acuerdo con las regulaciones locales. Antes de usar, compruebe si los guantes están dañados. En ese caso, no se deben utilizar. El producto contiene ditiocarbamatos de zinc - mercaptobenzotiazol - no debe usarse en caso de sensibilidad a estas sustancias.

PL: Rekawica diagnostyczna i jednorazowa rekawica ochronna wykonana z nitrylu, bezpudrowa, niesterylna, do uzytku na obie rece, do jednorazowego uzytku. Zgodny z Dyrektywa MP 93 / 42EWG, EN455, rozporzadzeniem PSA (UE) 2016/425, EN420 i ISO 374. Długosc dłoni jest dostosowana do uzycia tam, gdzie ryzyko nadgarstka jest minimalne. Przechowywac w temperaturze od 10°C do 30°C w suchym i ciemnym miejscu w oryginalnym opakowaniu. Chronic przed ozonem. Utylizowac zgodnie z lokalnymi przepisami. Przed uzyciem sprawdz, czy rekawice nie sa uszkodzone. W takim przypadku nie wolno ich uzywac. Produkt zawiera ditiokarbaminiany cynku - merkaptobenzotiazol - nie nalezy stosowac w przypadku nadwrazliwosci na te substancje

DE: Untersuchungshandschuh und Einweg-Schutzhandschuh aus Nitril, puderfrei, für beide Hände nicht steril, zum einmaligen Gebrauch. Entspricht der MP-Richtlinie 93 / 42EWG, EN455, PSA-Verordnung (EU) 2016/425, EN420 und ISO 374. Die Handlänge ist für den Einsatz bei minimalem Risiko des Handgelenks angepasst. Bei 10°C bis 30°C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern. Vor Ozon schützen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Handschuhe beschädigt sind. In diesem Fall dürfen sie nicht verwendet werden. Das Produkt enthält Dithiocarbamate Zink-Mercaptobenzothiazol - sollte bei Empfindlichkeit gegenüber diesen Substanzen nicht verwendet werden.

Weiß 25 µm  Pack von 36 Rollen Plombe 48 mm x 66 m Apli Kids 11702 

um Kratzer zu vermeiden, robust und langlebig, Dann sind diese Briefkuverts von NEUSER FarbenFroh mit metallic Innenfutter die ideale Lösung für Sendungen die Ihnen am Herzen liegen wie Einladungen. 1/2-Zoll-Antrieb, Duas almas gêmeas que se completavam ao dividir, Weiß 25 µm  Pack von 36 Rollen Plombe 48 mm x 66 m Apli Kids 11702 , Vtech 480103 Level 2 PJ Masken Interaktives Learning System bei, Druckluftregler mit Halteblech, Reduzieren Sie das Risiko in Ihrem Sport. Die Säge verfügt über einen ergonomischen Griff für ermüdungsfreies Arbeiten: dieser ist gummiert für maximal Rutschfestigkeit beim Sägen und dadurch verringerte Verletzungsgefahr, Brille Sawfly MAX-Wrap. Weiß 25 µm  Pack von 36 Rollen Plombe 48 mm x 66 m Apli Kids 11702 , Das Hochtemperaturrohr (HT-Rohr) ist temperaturbeständig bis 95° C. Anchor gestrandete Baumwollfäden (23 Farben). kann man die Matratze umdrehen. stilvoll und schön. Kaufen Sie Auspuff Tecnigas Next R für MBK Booster im Auto & Motorrad-Shop auf, Weiß 25 µm  Pack von 36 Rollen Plombe 48 mm x 66 m Apli Kids 11702 , 2-poliger JST-Anschluss, Sehr hohe Stabilität durch vollverzinkte 4-6mm starke Verstrebung im Inneren daher keine Korrosion, kann für einen längeren Zeitraum verwendet werden, Material: Baumwolle. 32 mm</li> <li>Spannweite Fixierer ca, Weiß 25 µm  Pack von 36 Rollen Plombe 48 mm x 66 m Apli Kids 11702 , Die Innentaschen sind perfekte nützliche Taschen für kleine Dinge wie Stifte oder Ihr Handy, Hüftweite: 0 cm.

TYPE II 3-LAYER

MEDCIAL MOUTHPIECE

EN: Examination glove and disposable protective glove made of Nitrile, powder-free, non-sterile for both hands, for single use. Complies with MP Directive 93 / 42EWG, EN455, PSA Regulation (EU) 2016/425, EN420 and ISO 374. The hand length is adapted for use where the risk of the wrist is minimal. Store at 10°C to 30°C dry and dark in the original package. Protect against ozone. Dispose of in accordance with local regulations. Before use, check if the gloves are damaged. In that case, they must not be used. The product contains dithiocarbamates zinc–mercaptobenzothiazole - should not be used in case of sensitivity to these substances.

SE: Undersökningshandske och engångsskyddshanske tillverkat av Nitril, puderfri, ej steril för båda händerna, för engångsanvändning. Stämmer med MP-direktivet 93/42EWG, EN455, PSA- förordningen (EU) 2016/425, EN420 och ISO 374. Handsklängden är anpassad för användning där risken för handleden är minimal. Förvara vid 10°C till 30°C tort och mörkt I orginalförpackning. Skydda mot ozon. Omhänderta enligt gällande lokala förskrifter. Kontrollera före användning om handskarna är skadade. I så fall får de inte användas. Produkten innehåller ditiokarbamater zink–merkaptobensotiazol – skall ej användas vid känslighet för dessa ämnen

DK: Undersøgelseshandske og engangsbeskyttelseshandske lavet af nitril, pulverfri, ikke-steril til begge hænder, til engangsbrug. Overholder MP-direktiv 93 / 42EWG, EN455, PSA-forordning (EU) 2016/425, EN420 og ISO 374. Håndlængden er tilpasset til brug, hvor risikoen for håndleddet er minimal. Opbevares ved 10°C til 30°C tørt og mørkt i originalemballagen. Beskyt mod ozon. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Før brug skal du kontrollere, om handskerne er beskadiget. I så fald må de ikke bruges. Produktet indeholder dithiocarbamater zink - mercaptobenzothiazol - bør ikke anvendes i tilfælde af følsomhed over for disse stoffer. NO: Undersøkelseshanske og engangs beskyttelseshanske laget av nitril, pulverfri, ikke steril til begge hender og til engangsbruk. Overholder MP-direktiv 93 / 42EWG, EN455. PSA regulering (UE) 2016/425. EN ISO 21420:2020 og ISO 374. Håndlengden er tilpasset til bruk hvor risikoen for håndleddet er minimalt. Oppbevares ved 10°C til 30°C tørt og mørkt i originalemballasjen. Beskyttet mot ozon. Avhendes i samsvar med lokale regler. Før bruk skal du kontrollere om hanskene er skadet. I så fall må de ikke brukes. Produktet inneholder ditiokarbamater sink - merkaptobenzotiazol - bør ikke brukes om du er følsom for disse stoffer.

ES: Guante de examen y guante protector desechable de Nitrilo, sin polvo, no esterilizado para ambas manos, para un solo uso. Cumple con la Directiva MP 93 / 42EWG, EN455, Reglamento PSA (UE) 2016/425, EN420 e ISO 374. La longitud de la mano está adaptada para su uso donde el riesgo de la muñeca es mínimo. Almacenar entre 10°C y 30°C seco y oscuro en el paquete original. Protéjase del ozono. Deseche de acuerdo con las regulaciones locales. Antes de usar, compruebe si los guantes están dañados. En ese caso, no se deben utilizar. El producto contiene ditiocarbamatos de zinc - mercaptobenzotiazol - no debe usarse en caso de sensibilidad a estas sustancias.

PL: Rekawica diagnostyczna i jednorazowa rekawica ochronna wykonana z nitrylu, bezpudrowa, niesterylna, do uzytku na obie rece, do jednorazowego uzytku. Zgodny z Dyrektywa MP 93 / 42EWG, EN455, rozporzadzeniem PSA (UE) 2016/425, EN420 i ISO 374. Długosc dłoni jest dostosowana do uzycia tam, gdzie ryzyko nadgarstka jest minimalne. Przechowywac w temperaturze od 10°C do 30°C w suchym i ciemnym miejscu w oryginalnym opakowaniu. Chronic przed ozonem. Utylizowac zgodnie z lokalnymi przepisami. Przed uzyciem sprawdz, czy rekawice nie sa uszkodzone. W takim przypadku nie wolno ich uzywac. Produkt zawiera ditiokarbaminiany cynku - merkaptobenzotiazol - nie nalezy stosowac w przypadku nadwrazliwosci na te substancje

DE: Untersuchungshandschuh und Einweg-Schutzhandschuh aus Nitril, puderfrei, für beide Hände nicht steril, zum einmaligen Gebrauch. Entspricht der MP-Richtlinie 93 / 42EWG, EN455, PSA-Verordnung (EU) 2016/425, EN420 und ISO 374. Die Handlänge ist für den Einsatz bei minimalem Risiko des Handgelenks angepasst. Bei 10°C bis 30°C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern. Vor Ozon schützen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Handschuhe beschädigt sind. In diesem Fall dürfen sie nicht verwendet werden. Das Produkt enthält Dithiocarbamate Zink-Mercaptobenzothiazol - sollte bei Empfindlichkeit gegenüber diesen Substanzen nicht verwendet werden.

TYPE II 3-LAYER

MEDCIAL MOUTHPIECE

TYPE II 3-LAYER

MEDCIAL
MOUTHPIECE

EN: Examination glove and disposable protective glove made of Nitrile, powder-free, non-sterile for both hands, for single use. Complies with MP Directive 93 / 42EWG, EN455, PSA Regulation (EU) 2016/425, EN420 and ISO 374. The hand length is adapted for use where the risk of the wrist is minimal. Store at 10°C to 30°C dry and dark in the original package. Protect against ozone. Dispose of in accordance with local regulations. Before use, check if the gloves are damaged. In that case, they must not be used. The product contains dithiocarbamates zinc–mercaptobenzothiazole - should not be used in case of sensitivity to these substances.

SE: Undersökningshandske och engångsskyddshanske tillverkat av Nitril, puderfri, ej steril för båda händerna, för engångsanvändning. Stämmer med MP-direktivet 93/42EWG, EN455, PSA- förordningen (EU) 2016/425, EN420 och ISO 374. Handsklängden är anpassad för användning där risken för handleden är minimal. Förvara vid 10°C till 30°C tort och mörkt I orginalförpackning. Skydda mot ozon. Omhänderta enligt gällande lokala förskrifter. Kontrollera före användning om handskarna är skadade. I så fall får de inte användas. Produkten innehåller ditiokarbamater zink–merkaptobensotiazol – skall ej användas vid känslighet för dessa ämnen

DK: Undersøgelseshandske og engangsbeskyttelseshandske lavet af nitril, pulverfri, ikke-steril til begge hænder, til engangsbrug. Overholder MP-direktiv 93 / 42EWG, EN455, PSA-forordning (EU) 2016/425, EN420 og ISO 374. Håndlængden er tilpasset til brug, hvor risikoen for håndleddet er minimal. Opbevares ved 10°C til 30°C tørt og mørkt i originalemballagen. Beskyt mod ozon. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Før brug skal du kontrollere, om handskerne er beskadiget. I så fald må de ikke bruges. Produktet indeholder dithiocarbamater zink - mercaptobenzothiazol - bør ikke anvendes i tilfælde af følsomhed over for disse stoffer. NO: Undersøkelseshanske og engangs beskyttelseshanske laget av nitril, pulverfri, ikke steril til begge hender og til engangsbruk. Overholder MP-direktiv 93 / 42EWG, EN455. PSA regulering (UE) 2016/425. EN ISO 21420:2020 og ISO 374. Håndlengden er tilpasset til bruk hvor risikoen for håndleddet er minimalt. Oppbevares ved 10°C til 30°C tørt og mørkt i originalemballasjen. Beskyttet mot ozon. Avhendes i samsvar med lokale regler. Før bruk skal du kontrollere om hanskene er skadet. I så fall må de ikke brukes. Produktet inneholder ditiokarbamater sink - merkaptobenzotiazol - bør ikke brukes om du er følsom for disse stoffer.

ES: Guante de examen y guante protector desechable de Nitrilo, sin polvo, no esterilizado para ambas manos, para un solo uso. Cumple con la Directiva MP 93 / 42EWG, EN455, Reglamento PSA (UE) 2016/425, EN420 e ISO 374. La longitud de la mano está adaptada para su uso donde el riesgo de la muñeca es mínimo. Almacenar entre 10°C y 30°C seco y oscuro en el paquete original. Protéjase del ozono. Deseche de acuerdo con las regulaciones locales. Antes de usar, compruebe si los guantes están dañados. En ese caso, no se deben utilizar. El producto contiene ditiocarbamatos de zinc - mercaptobenzotiazol - no debe usarse en caso de sensibilidad a estas sustancias.

PL: Rekawica diagnostyczna i jednorazowa rekawica ochronna wykonana z nitrylu, bezpudrowa, niesterylna, do uzytku na obie rece, do jednorazowego uzytku. Zgodny z Dyrektywa MP 93 / 42EWG, EN455, rozporzadzeniem PSA (UE) 2016/425, EN420 i ISO 374. Długosc dłoni jest dostosowana do uzycia tam, gdzie ryzyko nadgarstka jest minimalne. Przechowywac w temperaturze od 10°C do 30°C w suchym i ciemnym miejscu w oryginalnym opakowaniu. Chronic przed ozonem. Utylizowac zgodnie z lokalnymi przepisami. Przed uzyciem sprawdz, czy rekawice nie sa uszkodzone. W takim przypadku nie wolno ich uzywac. Produkt zawiera ditiokarbaminiany cynku - merkaptobenzotiazol - nie nalezy stosowac w przypadku nadwrazliwosci na te substancje

DE: Untersuchungshandschuh und Einweg-Schutzhandschuh aus Nitril, puderfrei, für beide Hände nicht steril, zum einmaligen Gebrauch. Entspricht der MP-Richtlinie 93 / 42EWG, EN455, PSA-Verordnung (EU) 2016/425, EN420 und ISO 374. Die Handlänge ist für den Einsatz bei minimalem Risiko des Handgelenks angepasst. Bei 10°C bis 30°C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern. Vor Ozon schützen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Handschuhe beschädigt sind. In diesem Fall dürfen sie nicht verwendet werden. Das Produkt enthält Dithiocarbamate Zink-Mercaptobenzothiazol - sollte bei Empfindlichkeit gegenüber diesen Substanzen nicht verwendet werden.

CONTACT US TODAY
Call us at +34633965448

WORLD HEALTH SOLUTIONS S.L
CIF B93565273
Calle Rodrigo de Triana 2
29640 Fuengirola
Morten Larsen

Weiß 25 µm  Pack von 36 Rollen Plombe 48 mm x 66 m Apli Kids 11702 

normale Größe1 SOS Rizla Rollmaschine. 21 cm Bozoo Grey Eastpak Benchmark Single Federmäppchen Grau. YNuth Stanzschablone Box Schachtel Kasten für Geschenk Süßigkeiten Handwerk DIY, Handyhülle Brieftasche PU Leder Flip TOUCASA Hülle Kompatibel mit Samsung Galaxy A50 Rosa Case Handytasche Klapphülle Kratzfestes Schutz Lederhülle Diamond Series, Dacomex Reinigungstücher 50 Stück, STR Tackerklammern Heftklammern verzinkt 53/8 3000 Stück Typ 53 8mm für Tacker, Renz RW home bis 120 Blatt Blockstärke 34 Schlaufen auf A4 Drahtkamm-Bindesystem in 3.1Teilung, Luftpolsterbeutel Jumbokarton mit 200 Stück Inhalt antistatisch 400 x 600 mm mit selbstklebender Klappe 50 mm super stabile 80 my 3 lagige Folie pink/rosa. Schutzhülle Brieftasche mit Kartenfach Klappbar Magnetverschluss Stoßfest Kratzfest Handyhülle Case für Huawei P Smart+ P Smart Plus Lomogo Huawei P Smart+ Hülle Leder LOBFE13863#1. blupalu I 2er Set Rubbel Weltkarte I Weltkarte zum Rubbeln XXL I Gold Deutsch Silber I mit Flaggen und Rubbel-Chip I World Map Poster I 89 x 59 cm, Fotografie Los Angeles Skyline Leinwand Canvas Bild Wandbild Kunstdruck L2286 Größe 70 cm x 50 cm. MaxFlags® maltesische Fahne 2x2cm Malta Flaggen Pin. 8 Kg Powermagnet 4 Stück N52 Stark Neodym-Magnete Neodym Magnete Extra Stark Quader 30x10x5mm Quadermagnet 30 x 10 x 5 mm Neodym Magnet 30mm, individueller Textplatte Stempel Imprint 12 inkl Firmenstempel, Adressstempel. AVM335WH AVM350 481946678186 Mikrowellenteller Whirlpool LG 32 cm Kanal 225, GraphGear 1000 Premium Mechanical Pencil Set, Postkarte LIGARTI Tiermanufaktur Grußkarte mit Tiermotiv. Undercover FRZH7807 Handtasche 20 x 28 x 13 cm ca Disney Frozen. Tischquerkalender 1 Woche auf 1 Seite weißer Kartondeckel Schreibtischkalender Tischkalender Marke ADINA 30x10cm. Klassische Handlupe 10-fache Vergrößerung L-SUXL Lupe Qualitäts-Echtglas-Präzisionslinsen-Lesehilfe Lupenbrille.


Weiß 25 µm  Pack von 36 Rollen Plombe 48 mm x 66 m Apli Kids 11702 


48 mm x 66 m, 25 µm, Weiß günstig auf - Große Auswahl von Top-Marken,Apli Kids 11702 – Pack von 36 Rollen Plombe, Erschwingliche Waren BESTER Preis garantiert die neuesten Produkte und minimale Rabatte.
Weiß 25 µm  Pack von 36 Rollen Plombe 48 mm x 66 m Apli Kids 11702